TIMSS 2015

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması,4 ve 8. sınıf öğrencilerinin fen ve matematik alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik dört yılda bir yapılan tarama araştırmasıdır.

 • TIMSS Nedir?
 • TIMSS Tanıtım sunusu için tıklayınız
TIMSS 2015

TIMSS 2015

TIMSS 2015 sınavı ile ilgili broşür için tıklayınız.
Read More
PIRLS 2016

PIRLS 2016

PIRLS 2016 sınavı ile ilgili broşür için tıklayınız.
Read More
ECES

ECES

Erken Çocukluk Eğitimi Çalışması için tıklayınız.
Read More
ICCS 2016

ICCS 2016

ICCS 2016 sınavı ile ilgili broşür için tıklayınız.
Read More

TIMSS Projesinin Amacı

TIMSS’in temel amacı, dünya çapında matematik ve fen eğitim öğretiminin gelişmesine yardımcı olmaktır.

TIMSS, katılımcı ülkelere aşağıdaki soruların cevaplarını bulmasına yardımcı olur:

 • Öğrencilerimizin matematik ve fende durumu nedir?
 • Zaman içinde bu durum iyileşiyor mu?
 • Durumumuzu nasıl geliştirebiliriz?
 • Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?
 • Diğer ülkeler başarının arttırılması konusunda ne yapıyor?

TIMSS’i Yürüten Kuruluşlar

 • IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement):Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu
 • ISC ( TIMSS & PIRLS International Study Center): Uluslararası Çalışma Merkezi
 • DPC (Data Processing and Research Center):Veri İşleme Merkezi
 • SC (Statistics Canada):Kanada İstatistik
 • ETS (Educational Testing Service):Test Geliştirme Merkezi
 • SMIRC (Science and Mathematics Item Review Committee):Fen ve Matematik Madde Değerlendirme Komitesi
 • QIRC (Questionnaries Item Review Committee): Anket Geliştirme Komitesi
 • NRC (National Research Coordinator): Ulusal Araştırma Koordinatörü